Zaštitni lanci - lanci za kamenolome i rudnike

  • Štampa

 

U okviru programa dodatne opreme nudimo Vam kvalitetne zaštitne lance za gume za radne mašine .

(Lanci za male utovarivace, velike utovarivace, dampere i mega kamione).

Više modela i dimenzija u ponudi u zavisnosti od tipa mašine i terena eksploatacije.

Zaštitni lanci za gume se koriste u cilju zaštite pneumatika na radnim mašinama u kamenolomima i rudnicima.

Zaštitni lanci za gume produžuju radni vek pneumatika tako što ih štite od oštećenja prilikom eksploatacije.

 

 

     

     Zaštitni lanci za male utovarivače                            Zaštitni lanci za velike utovarivače

 

   

       Zaštitni lanci za dampere                                          Zaštitni lanci za velike mašine