Lanci za rudnike - za zaštitu pneumatika

 

Lanci za ZAŠTITU PNEUMATIKA u Rudnicima

TPC-Tire Protection Chains ili Zaštitni lanci za gume se koriste u otežanim uslovima eksploatacije pneumatika a sa ciljem da se pneumatici zaštite od oštećenja i na taj način im se produži životni vek pa samim tim i troškovi njihove eksploatacije optimizuju. Zaštitni lanci za gume se mogu opisati i kao vrlo čvrsta mreža koja pokriva sve ranjive delove pneumatika na gaznom delu i boku pneumatika da bi stvorila barijeru protiv oštećenja. Velike OTR gume za radne mašine su veoma osetljive na posekotine, pukotine i druga oštećenja a pri tome predstavljaju jedan od najvećih troškova prilikom održavanja i eksploatacije voznog parka radnih mašina.  

Benefiti korišćenja TPC na pneumaticima su smanjenje direktnih troškova rada mašine po satu :

 TPC ili Zaštitni lanci se proizvode za male utovarivače, velike utovarivače, dampere i mega kamione, pa dimenzije lanaca pokrivaju i male pneumatike kao i gigantske gume za velike mašine.

 

 Ovde možete pogledati neke od slika nastale prilikom korišćenja Zaštitnih Lanaca na gumama u rudnicima / jamama :